Beleidsverklaring auteursrecht

© Elcometer Limited, 2015

 

Geschikt voor iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad (4e generatie), iPad mini, iPad 2, en iPod touch (4e en 5e generatie). Met de uitdrukkingen ‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ en ‘Made for iPad’ wordt bedoeld dat deze elektronische accessoires speciaal zijn ontworpen voor respectievelijk de iPod, iPhone of iPad en dat de ontwerper verklaart de prestatiestandaarden van Apple te hebben nageleefd. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of dat het voldoet aan veiligheidsstandaarden en wettelijke standaarden. Let op: als u deze accessoire gebruikt in combinatie met een iPod, iPhone of iPad kan dit de prestaties van de draadloze verbinding beïnvloeden.

iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

 

Geschikt voor mobiele apparaten die draaien onder Android™ software versie 2.1 of nieuwer. Android™ is een handelsmerk van Google Inc. 

 

Elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited. PINIP™, ViscosityMaster™ & ElcoCalc™ zijn handelsmerken van Elcometer Limited.

 

Elcometer, ElcoMaster, Dataputer, Datastat, ElcoShip en Protovale zijn handelsmerken van Elcometer Limited.

 

Elcomotor™ en Milgage™ zijn handelsmerken van Elcometer Limited.

 

X-rite & X-RiteColor zijn de geregistreerde handelsmerken van X-rite Corp. 

 

All andere handelsmerken zijn erkend.

 

Omdat Elcometer Limited beleid voert om producten continu te verbeteren, houdt het het recht om specificaties onaangekondigd te wijzigen. Alle meters worden geleverd met standaard 1 jaar garantie, tenzij anders vermeld.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van dit Document mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of anderszins) of vertaald in enige taal, in enige vorm of door enig middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.